ASAE avbryter korvfabriken i Almodôvar på grund av bakterier

Av TPN/Lusa, in Regionala · 05-01-2021 16:36:00 · 0 Kommentarer

ASAE (Food and Economic Security ASAE) har den 5 januari avbrutit verksamheten i en korvfabrik i kommunen Almodôvar (Beja) på grund av en bulletin som bekräftar förekomsten av en bakterie i en produkt.

I ett uttalande som skickades till Lusa angav ASAE att det hade genomfört en inspektion i denna korvfabrik, genom den södra regionala enheten, för att kontrollera att hygien och tekniskt och funktionellt arbete följs.

Under denna operation kan man läsa i kommunikén, ”en analytisk bulletin som bekräftar närvaron av bakterien ”Listéria monocytogenes' i ett prov av korv”, närmare bestämt ”i en blodkorv”.

” Av denna dokumentation framgår att mikrobiologiska kriterier som är tillämpliga på livsmedel inte uppfyllts, och eftersom den ekonomiska aktörens bristande belägg för eventuella korrigerande åtgärder konstaterades det att hans verksamhet avbröts, ”på grund av den potentiella kontamineringen av arbetsytor och utrustning”, avslöjade ASAE.

Inspektörerna beslagtog sammanlagt 360 kilo korv, till ett värde av 6 120 euro, i denna inspektionsåtgärd, som också bedömde det korrekta genomförandet av systemet för livsmedelssäkerhet och hur spårbarhetssystemet för råvaran fungerar och slutproduktens kvalitet.

ASAE har också beordrat att ”inleda ett undersökningsförfarande” till denna korvproducent i Alentejo ”för att bevisa brott i fråga om livsmedlens äkthet, kvalitet eller sammansättning samt onormalt felaktiga Livsmedel”.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.