I ett pressmeddelande rapporterar Europeiska myndigheten att ” EMA:s kommitté för humanläkemedel har diskuterat [Moderna] vaccinet men är inte klara och kommer att fortsätta på onsdag” och noterar att dess ”experter arbetar hårt för att klargöra utestående frågor med företaget ”.

Diskussionerna kommer att fortsätta onsdagen den 6 januari för att ge experterna mer tid att analysera de kliniska data och laboratoriedata som den amerikanska apotekaren har ställt till deras förfogande.

Om en positiv slutsats nås kommer Moderna vaccinet att vara det andra att få ”gröna ljuset” från Europeiska unionens (EU) forskare efter godkännande den 21 december av läkemedlet som utvecklats av Pfizer och BionTech, som har varit i bruk i Europa sedan förra veckan.

Kommittén har också sedan den 1 december förra året inlett två granskningar i realtid av de vacciner som utvecklats av Janssen, ett dotterbolag till Johnson & Johnson och Oxford University, och Astrazeneca, även om ingen av dem har begärt ett villkorat godkännande för användning av läkemedlet i EU.