” Just nu har vi mer än 12 250 personer placerade på institutioner, genom ett särskilt program som vi har skapat just för detta, för att hjälpa institutioner att stärka mänskliga resurser” för att möta covid-19, sade hon.

Men, som ifrågasätts av journalister i Mora (Évora), erkände Ana Mendes Godinho att ”bristen på mänskliga resurser, särskilt inom detta område för att bemöta pandemin” är ”ett övergripande problem” som finns ”i hela landet.

” Den stora efterfrågan och det ögonblick vi upplever är också en stor svårighet att hitta mänskliga resurser som kan finnas tillgängliga”, sade hon.

I

början av vaccinationen i Integrated Continued Care Unit Santa Casa da Misericórdia de Mora, medgav ministern för arbetsmarknadsfrågor, solidaritet och social trygghet att ”det är svårt, särskilt i de inre regionerna i landet, att hitta människor tillgängliga för att delta i åtgärder av stöd och svar på utbrott.