I ett pressmeddelande sade den europeiska tillsynsmyndigheten att de ”rekommenderade att ett villkorligt godkännande för försäljning av vaccinet Covid-19 Moderna för att förebygga coronavirus hos personer som är 18 år eller äldre”.

Detta godkännande kommer efter EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) ”grundligt utvärderat data om vaccinets kvalitet, säkerhet och effekt och rekommenderade enhälligt att ett formellt villkorligt godkännande för försäljning beviljas av Europeiska kommissionen”, sade EU:s tillsynsmyndighet i en press -släpp.

Moderna-vaccinet, med en bevisad effekt på mer än 90 procent, är det andra som godkänts av EMA, efter godkännande den 21 december 2020 av läkemedlet som utvecklats av Pfizer och BionTech, som har varit i bruk i Europa sedan den 27 december 2020.

En stor modern klinisk prövning med 30 000 personer visade att detta amerikanska vaccinet var effektivt för att förhindra Covid-19 hos personer över 18 år, med en total effekt på 94,1 procent och 90,9 procent i svåra fall.

Liksom Pfizer och BionTech-vacciner administreras Moderna genom två injektioner i armen separerade i tid, i detta fall 28 dagars mellanrum.

Liksom andra vacciner har Moderna lindriga biverkningar såsom smärta och svullnad vid injektionsstället, trötthet, frossa, feber, svullna eller känsliga lymfkörtlar under armen, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående och kräkningar.

Det största tillåtna felet anges i pressmeddelandet vara ”säkerheten och effekten av vaccinet kommer att fortsätta att övervakas när det används i hela EU, genom systemet för säkerhetsövervakning och ytterligare studier av företaget och de europeiska myndigheterna”.