Portugal har inlett samråd med andra EU-länder för att finna en gemensam grund för en ny migrationspolitik, som har orsakat humanitära kriser och djupa politiska splittringar i blocket om hur man ska reagera. Portugal, som innehar EU:s roterande ordförandeskap under första halvåret i år, kommer att föra samtal med andra sydeuropeiska länder som har tagit emot ett stort antal migranter, samt med myndigheter i central- och östeuropeiska länder där migranter ofta har tvingats känna sig ovälkommna.