Portugals premiärminister har krävt åtgärder för att minska medborgarnas oro över att vaccineras mot Covid-19. António Costa lade till processen för att vaccinera EU:s totala befolkning på 450 miljoner människor kommer att

ta tid, och sade att detta är en process som kommer att pågå hela 2021. Han förklarade att huvuddelen av vaccinationer kommer att äga rum mellan april och september.