I ett uttalande sade SEF att kontroller av 1 737 brittiska medborgare hade ägt rum ”utan några begränsningar i gränskontrollen”.

Flygplatsen med det högsta flödet av brittiska passagerare var Faro med 688 passagerare, följt av Lissabon (629), Madeira (240), Porto (177) och däck (3), sade SEF.

SEF påpekar att det för närvarande finns gällande lagstiftning som tillåter flygtrafik till och från Portugal för alla flygningar till och från länder utanför Europeiska unionen eller länder som är associerade med Schengenområdet, t.ex. Förenade kungariket, uteslutande för viktiga resor (av yrkesmässiga skäl, studier, familjeåterförening, hälsoskäl eller humanitära skäl) eller för att tillåta medborgare i tredjeländer, inklusive Förenade kungariket, som är lagligen bosatta i Portugal, att resa in i eller lämna Portugal