Portugal kommer att använda sitt sexmånaders ordförandeskap för EU för att slutföra en milstolpe lag som innehåller blockets utsläppsminskningsmål. Enligt miljöministern skulle lagförslaget göra EU:s klimatmål oåterkalleliga, inklusive planen att minska utsläppen av växthusgaser till netto noll fram till 2050, och påskynda utsläppsminskningarna detta årtionde. João Pedro Matos Fernandes berättade för Reuters i en intervju han hoppades att lagen kunde kommas överens om i början av april.