Som en del av beredskapsplanen för hemlösa som utlöstes av det kalla vädret fanns det vid tidpunkten 23 personer i akutmottagningsanläggningarna, av totalt 40 personer som den gav stöd till.

I beredskapsplanen, som utlöstes på grund av kallt väder, fick kommunen ”stärka insatserna för att se till att de uppfyller behoven och att det fortfarande finns lediga platser i de tillfälliga mottagningsanläggningarna för nödsituationer”.

Under samordningen av kommunen, den plan som utlöstes den 30 december, har redan garanterat ett svar till mer än 40 hemlösa, som har accepterat en av de lösningar som lagts fram av den kommunala räddningstjänsten och de vetenskapliga lagen.

I lokalerna på det tidigare Joaquim Urbano-sjukhuset, där stadshuset har ett akutmottagningscenter i drift, och där en av stadens tre solidaritets restauranger ligger, det finns för närvarande 20 personer, med lediga platser fortfarande tillgängliga.

Även i Centro de Campanhã dos Albergues Nocturos do Porto, där det finns tre personer, de lediga tjänsterna har ännu inte fyllts fullt ut.

Förutom dessa två tillfälliga skyddsrum anger Porto stadshus att Social Accommodation Centre (CAS) också har en ledig tjänst.

På metrostationen finns också ett dagligt team från organisationen Coração na Rua, med filtar, varma drycker och mat, samt ett team från Médicos do Mundo som på plats har gett medicinsk hjälp till analys av symtom och nödvändig vård.