I ett uttalande förklarade den portugisiska flottan att den mottog en varning om att en segelbåt låg cirka 1 220 sjömil (2 260 kilometer) sydväst om ön São Miguel, med brist på mat, vatten och inget bränsle.

Segelbåten ”Eriu” hade fyra besättningsmedlemmar ombord, varav tre var irländare och en brittisk.

” Liberias flaggade handelsfartyg 'Strimon' ombads att hjälpa segelbåten, med mat och bränsle som levereras till segelbåten klockan 2:02 den 5 januari”, förklarar noten.

Den portugisiska flottan tillägger att segelbåten ”Eriu” fortsatte sin resa till ön Santa Lucia, Karibien, ”säkert, och därmed undvika en situation med verklig fara för besättningens liv”.