” Jag kan inte ens personligen förstå vad detta bidrar till.Varför är det klockan 13.00 och inte 15.00. Det är ett kriterium som ännu inte har utvärderats för dess effekter”, sade PCP:s generalsekreterare.

” Konkreta åtgärder är möjliga i stället för begränsningar, som kan motiveras i vissa situationer, men i andra... vad jag känner, i det här livet jag lever i, är att människor inte förstår hur de betingar dem, arbetare och små och medelstora företagare, till exempel”, sa han.

Regeringen måste besluta den 7 januari, i ett möte med ministerrådet, de konkreta åtgärder för att anta, och kanske, enligt statschefen, ”överväga om det är nödvändigt att upprätthålla den ursprungliga idén om??vara i ett undantagstillstånd mellan eller om det är nödvändigt att förvärra undantagstillståndet ”.