Finanças erbjuder hjälp med Brexit

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 08-01-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Portal das Finanças har nu en funktion för ”onlinehjälp” med automatiska svar på vanliga frågor, där skattebetalare med länkar till Storbritannien till exempel kan ställa frågor om skattekonsekvenser efter ”Brexit”.

Förenade kungarikets avgång från Europeiska unionen och slutet av övergångsperioden medför nya skyldigheter i skatteförhållandena för skattebetalare som är bosatta där och med inkomster i Portugal (till exempel ett hyrt hus) och svaret på några av de frågor som denna process medför finns i denna ” Onlinehjälp” från skatte- och tullmyndigheten (TA).

Genom denna nya funktion vet skattebetalaren till exempel att hen är skyldig att utse en skatterepresentant i Portugal.

Faktum är att skattebetalare som är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket är fallet sedan den 1 januari i år med Förenade kungariket, måste ha ett skatteombud i Portugal, och om de redan hade ett portugisiskt investeringsfonder och var bosatta i Förenade kungariket vid övergångsperiodens slut måste utnämningen av skatterepresentanten göras fram till den 30 juni 2021.

Det bör noteras att processen med att utse en skatterepresentant kan utföras elektroniskt på finansportalen eller personligen vid ett skattekontor.

Denna funktion har också en reaktion på olika skattemässiga situationer som kan uppstå för personer bosatta i Portugal, nämligen om de får pension eller annan inkomst från Förenade kungariket eller om att föra in eller skicka varor till och från det landet.

Om du inte hittar svar på dina frågor i ”Onlinehjälp” kan du gå till disken vars svarstid är cirka tre arbetsdagar.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.