I ett uttalande tillade REN, det företag som ansvarar för förvaltningen av de nationella el- och naturgassystemen, att biomassa stod för 7 procent av den el som förbrukades förra året och solcellsproduktionen stod för 2,6 procent.

REN:s siffror visar också att den icke-förnybara produktionen år 2020 levererade 38 procent av elförbrukningen, främst med naturgas, medan kol stod för cirka 4 procent av förbrukningen.

Handelsbalansen med utlandet gav resterande 3 procent av den nationella konsumtionen.

Enligt REN låg vattenkraftproduktionsindexet i slutet av 2020 på 0,97 och vindproduktionsindexet på 0,94.