Under ett år med ekonomiska påtryckningar som har drabbat många människor, för att se till att alla har tillgång till kultur, kommer tillträde till kulturinstitutioner att tillåtas för alla medborgare, nationella eller utländska, som kan bevisa att de är bosatta i Portugal.

” År 2021, vidtar regeringen nödvändiga åtgärder för att förlänga fri entré till alla museer, palats och nationella monument (...) på söndagar och helgdagar för alla medborgare som är bosatta i det nationella territoriet”, läser dokumentet.

Statsbudgeten ger också fri tillgång till nationella museer och monument för studerande inom yrkesutbildning och högre utbildning inom områdena historiskt konstnärligt och turism, kulturarv och kulturförvaltning. För det måste en elev helt enkelt tillhandahålla bevis.

Enheterna — museer, palats och nationella monument - kommer att garanteras ersättning av medel som motsvarar minskningen av biljettintäkterna på dessa dagar.

Denna åtgärd framgår av ett förslag om ändring av statsbudgeten för 2021 som lades fram i november av PCP med de positiva rösterna från vänstern, PS och PAN-partierna.