I världen är ”barn med funktionshinder dubbelt så benägna att inte gå i skolan”, Manos Antoninis, chef för Global Education Monitoring Report, ett oberoende organ för FN:s pedagogiska, vetenskapliga och kulturella Organisation (Unesco) som ansvarar för att analysera situationen för utbildning runt om i världen.

Vid öppnandet av det internationella symposiet ”Säkerställa rätten till inkluderande utbildning för personer med funktionsnedsättning”, som anordnades av UNESCO, välkomnade Manos Antoninis det arbete som utförs i Portugal, med tanke på att ”det finns goda exempel som bör följas av andra länder”.

Arbetet för inkludering av funktionshindrade barn i Portugal inleddes för ungefär 30 år sedan, 1991, och i dag är ”97,5 procent av barn och ungdomar med funktionshinder i så kallad allmän utbildning”, betonade ministern.

För detta uppdrag tilldelade ministern ”huvudrollen” till lärare och personal samt till dem som strukturerar och genomför utbildningen av lärare i inkludering.

Tiago Brandão Rodrigues erinrade om att dagens tid kräver ökad uppmärksamhet: ”Vår utmaning, som regeringar, är inte bara att tänka på hur vi inte kan lämna någon bakom oss, utan också hur vi kan hindra eleverna från att lämna utbildning och skolor”.

Lika möjligheter och social integration har varit ”stora utmaningar i alla länder när det gäller att bedöma hur pedagogiskt bemöta denna hälsokris”, erkände han.

” Denna pandemi utgör en aldrig tidigare skådad utmaning för oss alla, och därför behöver vi mer än någonsin arbeta sida vid sida för att skapa en innovativ politik”, sade han.