Den ordförande domaren i kollektivet meddelade, att ”det råder ingen tvekan om att praxis [i rättegång] integrerar brott mot kvinnlig könsstympning” och erinrade om att denna praxis är ”en uppenbar kränkning av de mänskliga rättigheterna”.

Domaren betonade också ”hög olaglighet, hon är en mor som attackerar sin egen dotter”, ”premeditation” av en organiserad resa till Guinea och misslyckandet i ”uppgifter av vård” för dottern.

Domstolen fann också att, med tanke på att ”hon visade ingen ånger”, tog det upp möjligheten till återfall i framtiden.

Detta var den första rättegången för ett brott mot kvinnlig könsstympning i Portugal, där praxisen har ansetts vara ett brott sedan 2015.

Rugui Djaló, en guineansk medborgare som är bosatt i Portugal, anklagas för att ha underkastat sin praktik, sin dotter Maimuna, när hon var ett år gammal, under en tremånaders vistelse i Guinea-Bissau 2019.

Guinea-Bissau - där kvinnlig könsstympning har varit straffbar enligt lag sedan 2011 - är det enda portugisisktalande landet på internationella förteckningar över praxisen, och uppskattningsvis hälften av kvinnorna har utsatts för detta brott.