Lissabon och Tagus Valley sjukhus avbryter icke-brådskande verksamhet

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 08-01-2021 17:25:00 · 0 Kommentarer

Offentliga sjukhus i Lissabon och Tejo Valley har fått vägledning från hälsoministeriet om att avbryta icke-brådskande verksamhet och höja sina beredskapsplaner på grund av den förvärrade epidemiologiska situationen.

Åtgärden vidtogs till följd av rekommendationen från kommissionen för övervakning av det nationella svaret i intensivvårdsmedicin för covid-19 (CARNMI) i ett möte för ”analys av den regionala epidemiologiska situationen och sängbeläggning i LVT-regionen”, sade hälsovårdsministeriet (MS) i ett svar på Lusa-byrån.

” Det ansågs nödvändigt för sjukhusen i regionen att skala upp sina beredskapsplaner för att möta sjukhusvistelsernas behov till följd av en potentiellt växande efterfrågan”, sade han.

Enligt ministeriet, ”syftet är att säkerställa att det finns en ökning av förmågan att ta hand om kritiska patienter”.

Hälsoministeriet påpekar att dessa riktlinjer redan har givits i andra faser av pandemin, men i detta fall riktar de sig särskilt till Lissabon och Tejo Valley.

Medlemsstaterna erinrar om att en sändning av den 6 november 2020 uppgav att ”med tanke på den nuvarande ökningen av incidensen av Covid -19 säkerställer sjukhusen i National Health Service (SNS) aktiveringen av nivån på institutionella beredskapsplaner, som tidigare godkänts, för att säkerställa reaktionen på lokala epidemiologiska behöver balansera den regionala och interregionala biståndsinsatsen, särskilt att avbryta den icke-brådskande biståndsverksamheten under november 2020.

” Vägledningen om aktivitet som ska avbrytas är, som alltid har varit, för situationer med planerad (icke-brådskande) vårdverksamhet som, på grund av sin natur eller kliniska prioritet, inte innebär risk för liv för användarna, begränsning av deras prognos och/eller begränsning av tillgången till periodisk behandling eller övervakning,” sade MS i sitt svar på Lusa.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.