Enligt uppgifter från National Water Resources Information System (SNIRH)hade 17 av de 59 övervakade reservoarerna tillgång till vatten i slutet av december på mer än 80 procent av den totala volymen, medan 14 hade värden under 40 procent.

Ribeirasdo Barlavento bassängen hade den lägsta vattentillgången i slutet av december med 21,4 procent.

Därefter kom Mira (43.1 procent), Sado (47,9 procent), Lima (51,2 procent), Arade (55.2 procent), Oeste (55,3 procent) och Ave (57,3 procent) bassänger med lägst vattentillgänglighet.

Enligt SNIRH-data hade Tagus (77,9 procent), Douro (71,7 procent), Mondego (71,3 procent), Cávado (66,3 procent) och Guadiana (64,1 procent) de högsta lagringsnivåerna i slutet av december.

Lagringen per avrinningsområde i december 2020 är lägre än genomsnittet för lagring i december (1990/91—2019/20), med undantag för Douro, Mondego. Tagus och Arades bassänger.

Varje avrinningsområde motsvarar mer än en reservoar.