Det handlade om ISV (Fordonsskatt) om begagnade importerade bilar som hade sett de portugisiska skattemyndigheterna ignorera regler för landet från Europeiska unionen. Frågan har redan tagits upp i EG-domstolenpå initiativ av Europeiska kommissionen. Denna situation ledde regeringen att ändra reglerna.

I enlighet med statsbudgeten infördes en miljöfaktor för att minska fordonets ålder, vilket bör minska den slutliga skatt som skall betalas av dem som väljer att importera begagnade fordon från Europeiska unionen.

ISV har två komponenter, en som avser cylinderkapacitet och en annan med miljökomponenten. Enligt den portugisisk lag som tidigare var i kraft påverkar dock minskningen på grund av ålder endast cylinderkapacitetskomponenten och utelämnar miljökomponenten. Detta medför att det slutliga priset ibland ökar, vilket leder till ökningar som är mycket högre än det faktiska marknadsvärdet och påverkar importen starkt.

Därför leder det framför allt till att bilar från andra europeiska länder behandlas ojämlikt, vilket strider mot europeiska fördrag. Så, dessa bilar som betalade för 100 procent miljökomponent, som om de vore nya bilar, minskade antalet personer som ville köpa en begagnad bil från ett annat UE:s länder, som förväntat.

Införandet av denna minskning av ISV-värdet i miljökomponenten är regeringens svar på Bryssels fördömande, som anklagade landet för att diskriminera fordon som importeras från andra europeiska länder. På grund av detta har flera skattebetalare ansökt till domstol för att få ersättning för de belopp som betalats vid import av dessa bilar, nästan alla av dem vann respektive stämningar.