I slutet av ministerrådet meddelade statsministern och ordförandeskapet Mariana Vieria da Silva godkännandet av lagdekret som ändrade den rättsliga ordningen för uppehållstillstånd för investeringar i gyllene visum, i enlighet med ett lagstiftningsbemyndigande av statsbudgeten för 2020.

Diplomativen syftar till att ”garantera främjandet av utländska investeringar i regioner med låg densitet, nämligen omkalibrering av städer, kulturarv, verksamhet av högt miljömässigt eller socialt värde, produktiva investeringar och skapande av arbetstillfällen”, betonade hon.

” Vad som är aktuellt här är exakt vad Republiken församling hade godkänt, det vill säga beslutet att dessa investeringar syftar till interkommunala samhällen i det inre och autonoma regioner, upphör att gälla för kustregioner och storstadsområden”, förklarade Maria Vieira da Silva.

Ministern tillade att ”möjligheten att förnya redan beviljade uppehållstillstånd” säkerställs.

Mariana Vieira da Silva betonade också att ”det sammanhang i vilket denna lagstiftning hade godkänts skiljer sig från den nuvarande”, med en övergångsperiod som förutsågs under 2021 och 2022.

”Värdet av de planerade investeringarna ökar successivt och deras möjlighet att tillämpas på storstadsområdena minskar”.