”Minskningen i sysselsättning var störst för tillfälligt anställda, de yngsta och lågutbildade arbetstagarna” fram till juni 2020, den period då covid-19 pandemin hade störst effekt, kan läsas i en artikel som ECB publicerar i sin ekonomiska bulletin.

Enligt dokumentet var sysselsättningen ”för arbetstagare med hög utbildningsnivå praktiskt taget opåverkad av pandemin, medan arbetstagare med låg utbildningsnivå såg en nedgång i sin sysselsättning”.

” På samma sätt har unga arbetstagare drabbats oproportionerligt mycket jämfört med äldre arbetstagare. Sysselsättningen har också minskat mer för kvinnor än för män, även om skillnaden är relativt liten”, står det i artikeln skriven av ekonomerna Robert Anderton, Vasco Botelho, Agostino Consolo, António Dias da Silva, Claudia Foroni, Matthias Mohr och Lara Vivian.

I diagrammen som finns i dokumentet kan man se att jämfört med fjärde kvartalet 2019, när det gäller utbildningsnivån för arbetstagare sjönk de med en låg nivå med mer än 7 procent, de med ett genomsnitt högre än 4 procent, med utbildningsnivån något ökad sysselsättning, men under 1 procent.

Under samma period var effekterna av den minskade sysselsättningen mest kända hos ungdomar mellan 15 och 24 år (över 12 procent), följt av åldersgruppen mellan 25 och 49 år (nästan 4 procent) och mellan 50 och 74 år (mindre än 1 procent).

Efter typ av anställning minskade tillfälligt anställda sin anställning med nästan 18 procent, medan de anställda såg att den minskade med 4 procent och egenföretagare såg den sjunka med mindre än 1 procent.

Totalt rapporterar ECB att ”det var 5,2 miljoner färre anställda under andra kvartalet 2020 än i slutet av 2019, en minskning med 3,2 procent”.