Luís Goes Pinheiro försvarade att under omständigheter där kontakt med patienten inte kan undvaras, kan denna kontakt göras på avstånd, ”inte bara underlättar patientens liv, men också påskynda och skapa förutsättningar, även i samband med denna pandemi, så att kontakt personligen i dessa fall görs endast om det behövs”.

Dessa förslag har lagts fram av tjänstemannen under en utfrågning i den parlamentariska hälsokommittén på BE-räkningarna ”Åtgärder för återhämtning av verksamheten i medicinska styrelser för bedömning av funktionshinder”, PAN ”Effektivt svar av verksamheten i medicinska styrelser bedömning av funktionshinder och primärvård i en epidemiologisk situation orsakad av covid-19” och PCP ”övergångsordning för utfärdande av medicinska intyg för multifunktionsnedsättning”.

De syftar också till att ”på ett mycket positivt sätt försöka frigöra folkhälsogrupper från uppgifter där deras ingripande i själva verket är oersättliga”.

Arbete utförs internt vid hälsoministeriet och ”godkännande av ett examensbevis i denna fråga kommer att vara i ministerrådet mycket snart”.

På grund av covid-19 pandemin började de medicinska bedömningsstyrelserna för funktionshinder avbrytas, med regeringen som förordnar automatisk förlängning av medicinska intyg för multifunktionsnedsättning fram till slutet av detta år, ett beslut som förnyades i november med förlängningen av dessa certifikat fram till den 31 december 2021.