Investeringarna som gjordes genom ”Golden Visas” förra året minskade med 13% jämfört med föregående år, till 646,7 miljoner euro, enligt beräkningar av Lusa News Agency, baserad på statistik från SEF Borders and Immigration Service. Förra året uppgick investeringarna till följd av det så kallade Golden Visa-programmet till drygt 646,7 miljoner euro, jämfört med 742 miljoner euro 2019. 1 182 gyllene visum tilldelades 2020, färre än 1 245 år 2019.