” Vi kan tillkännage köpet av ytterligare 260.000 datorer till vilka nu ytterligare 75 000 datorer läggs till. Med andra ord har vi köpt 335 000 datorer redan som på väg att nå våra skolor”, meddelade minister Tiago Brandão Rodrigues under regementsförhöret som hölls vid utbildningskommissionen på Portugisiska parlamentet.

Dessa 335 000 datorer är utöver de 100 000 datorerna som distribuerades under den första perioden. Vid den tiden prioriterades gymnasieelever med socialt stöd.