En officiell källa från ministeriet för arbetsmarknad, solidaritet och social trygghet berättade för Lusa News Agency: ”Status för företaget under omstrukturering beviljades Caixa Económica - Montepio Geral under perioden fram till september 2023 och upp till högst 400 arbetstagare, efter analys av den sociala Security Institute och IAPMEI och efter samråd med gemenskapens partner och Association Portuguesa de Bancos”.

Det var redan känt att Montepio skulle gå vidare med en ”utökad plan” för uppsägningarna, enligt National Union of Banking Technical Staff, Union of Northern Bankers och den oberoende bankunionen, som sammanträdde den 23 september.

I ett uttalande avslöjade de tre fackföreningarna den dagen att de träffade ordföranden för Banco Montepios verkställande utskott, Pedro Leitão, som ”presenterade ett omstruktureringsprojekt som innehåller en utökad plan för förtidspensionering och uppsägning av anställningsavtal genom ömsesidig avtal”, men utan att kvantifiera vid tidpunkten hur många anställda som skulle lämna banken.

Portugisiska banker förbereder en ny minskning av strukturerna, med arbetstagarnas avgång, med hjälp av kostnadsminskningar som en åtgärd för att möta den nuvarande krisen, den låga lönsamheten och digitaliseringen av verksamheten.