Som svar till Lusa News Agency, efter att nyheten om rapporterade fel i leverans av el, uppgav en officiell källa till EDP Distribution att det verifierade ”att det har förekommit några avbrott i regelbunden leverans av energi under de senaste dagarna”, som är relaterade till ”den plötsliga temperaturfall, särskilt i lågspänningsnät, i stadsområden ”.

Samma officiella källa medgav att sådana avbrott ”också kan förbättras genom en förändring av elförbrukningsmönstret till följd av ökningen av fjärrarbete”.
De stadsområden där dessa avbrott registrerades har inte beskrivits i detalj.