Elförsörjning under tryck

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 15-01-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

EDP Distribution registrerade avbrott i elförsörjningen i Portugal enligt uppgift på grund av den ökade förbrukningen i samband med temperaturnedgången och ökningen av fjärrarbete

Som svar till Lusa News Agency, efter att nyheten om rapporterade fel i leverans av el, uppgav en officiell källa till EDP Distribution att det verifierade ”att det har förekommit några avbrott i regelbunden leverans av energi under de senaste dagarna”, som är relaterade till ”den plötsliga temperaturfall, särskilt i lågspänningsnät, i stadsområden ”.

Samma officiella källa medgav att sådana avbrott ”också kan förbättras genom en förändring av elförbrukningsmönstret till följd av ökningen av fjärrarbete”.

De stadsområden där dessa avbrott registrerades har inte beskrivits i detalj.
Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.