” Galp planerar att säkra en 10-procentig position i Savannahs portugisiska dotterbolag som äger Barrosogruvan för 6,4 miljoner USD [5,26 miljoner euro], en siffra som kommer att användas för att fortsätta arbetet med den definitiva genomförbarhetsstudie av projektet, efter vederbörliga tillstånd och ingående av slutgiltiga avtal för partnerskapet”, lyder det uttalande som gruvbolaget skickade till Londonbörsen.

Enligt Savannah kommer Galps strategiska närvaro och erfarenhet inom den portugisiska och europeiska energisektorn att vara en betydande tillgång när det gäller att föra projektet till produktionsfasen.