Detta värde (i löpande priser) avser den första delen av denna reserv efter Brexit, vars fördelning ännu inte har godkänts av medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Efter tillkännagivandet av denna reserv i december förra året kommer den portugisiska Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, att specificera de belopp som anslås till varje land.

I en publikation på Twitter talar kommissionären om en anpassningsreserv på cirka 5 miljarder euro för de 27 medlemsstaterna, som syftar till att ”stödja de länder, regioner och sektorer som drabbats hårdast”.

Enligt dokumentet förväntas cirka 4,245 miljarder euro i löpande priser (4 miljarder euro i fasta priser) betalas ut i år och att resterande 1,1 miljard euro (1 miljard euro i fasta priser) fördelas 2024.

På grundval av denna tabell som offentliggörs på Internet bör Irland och Nederländerna vara de största mottagarna av anpassningsreserven, i en förteckning som också leds av Tyskland, Frankrike och Belgien.

Liksom Portugal förväntas Irland få 1,052 miljarder euro, Nederländerna 757,4 miljoner euro, Tyskland 455,4 miljoner euro, Frankrike 4520,8 miljoner euro och Belgien 324,1 miljoner euro.

I det förslag som lades fram i slutet av december angav Europeiska kommissionen att fördelningen av medel skulle ta hänsyn till ”betydelsen av handel med Storbritannien och fiskets betydelse i Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon”.

Avtalet efter Brexit mellan EU och Storbritannien, som trädde i kraft den 1 januari 2021, gör det möjligt för båda att fortsätta att handla utan kvoter eller tullar.