Denna design har resulterat i en kombination av offset- och screen trycktekniker, vilket skapar en mer harmonisk visuell aspekt av bakgrunden med antikopieringsmotiv - guillocher, mikrotexter och linjer med variabel tjocklek - som inte kan återges på konventionella sätt.

Ett annat element som nu ger större säkerhet för kortet är närvaron av en MLI (multipla laserbild) struktur där, beroende på synvinkeln, lasergraverade fotografi av innehavaren i reducerad skala eller dokumentnumret identifieras. Detta nya kort kommer också att göra det möjligt att på baksidan inkludera rätten att framföra jordbruksfordon som representeras av en traktor.

Denna nya kortmodell banar väg för att flytta från fysiska dokument till digitalt genom att införa en tvådimensionell streckkod (QR Code) som lätt kan läsas via en smartphone, vilket pekar på funktionerna i IMT - online.
Producerad i National Press - Mint sedan 60-talet är körkortet ett dokument som har sett många förändringar under åren för att öka säkerheten.