Detta nya fält ingår i modell 3 (den så kallade ”omslagssidan” i IRS årsdeklaration) och är bara en av de ändringar som det intervall av IRS ”former” som gällde 2021 jämfört med den version som användes 2020.

Därmed blir anhöriga i fosterhem, förutom anhöriga, en del av hushållet, där värdfamiljerna måste identifiera det berörda beroendet samt start- och slutdatum för fosterhem.

Vidare hittar skattebetalarna i denna situation i bilaga H (tillägnat avdrag och skatteförmåner) ett fält där de kan ange hälso- och sjukvårdskostnader, utbildning och fortbildning för de beroende som de har varit värd under den perioden.

Insamlingen av bilagor som ingår i IRS-deklarationen som kommer att användas 2021, när leveranskampanjen startar den 1 april, medför också andra förändringar, nämligen på nivån för bilaga B, som syftar till företags- och yrkesinkomst - såsom oberoende arbetstagares.

Såsom anges i instruktionerna för ifyllande i denna bilaga måste ”stöd som uppstår på grund av exceptionell karaktär inom ramen för pandemin av covid-19” i området för ”angivande av subventioner för prospektering” också beaktas, nämligen extraordinärt stöd till Minskning av egenföretagares ekonomiska verksamhet (artikel 26 i lagdekret nr 10-A /2020 av den 13 mars och senare ändringar), den extraordinära åtgärden för att uppmuntra yrkesverksamhet (artikel 28-A i DL 10-A 2020 av den 13 mars, tillsatt genom lagdekret nr 20—C/2020 av den 7 maj), Extraordinärt incitament för att normalisera affärsverksamheten (artikel 4 i lagdekret nr 27—B.2020 av den 19 juni), ersättning till vattenbrukare för tillfälligt upphävande eller minskning av produktion och försäljning (förordning nr 162-B/2020 av den 30 juni), liksom ”andra av samma slag, inte tidigare identifierad”.

Formuläret innehåller också ett nytt fält som syftar till inkomster från lokal inkvartering i form av bostäder eller lägenheter som är införda i ett inneslutningsområde och som, i enlighet med statsbudgeten för 2020 (OE2020), nu kommer att anses uppgå till 50 procent för beskattningsändamål.