Det europeiska centrumet för sjukdomskontroll har placerat Portugal som det land som har den femte högsta covidinfektions hastigheten bland de 30 länder som landet bedömer. Enligt ECDC:s senaste index, som inte omfattar de senaste rekorddagarna, ligger Portugal bara efter Tjeckien, Irland, Slovenien och Litauen. I den senaste 14-dagarsräkningen konstaterades att Portugal hade en smittgrad på 901 per 100 000 invånare.