I ett uttalande förklarade inrikesministeriet (MAI) att gruppen består av tre minderåriga från Bangladesh, två från Pakistan och en från Somalia.

Ankomsten av denna grupp innebär att antalet ensamkommande barn som redan välkomnats av Portugal uppgår till 78, men den har erbjudit sig att välkomna upp till 500.

Enligt uppgifter som Europeiska kommissionen lade fram i slutet av november är Portugal det fjärde landet i de medlemsstater som har varit tagit emot mest (efter Tyskland, Frankrike och Finland).

Liksom de andra grupper av minderåriga som anlände 2020 tas de emot inom ramen för programmet för frivillig utplacering och hålls tillfälligt i specialiserade värdenheter, följt av lämpliga svar på deras förväntningar och individuella livsprojekt.

MAI framhåller att integration och mottagande av flyktingar har varit en prioriterad fråga för regeringen i ett pågående arbete med centralstaten, lokala myndigheter och organisationer i det civila samhället.

” Den portugisiska regeringen erkänner att ensamkommande barn är särskilt sårbara och besvarade den grekiska regeringens och Europeiska kommissionens vädjan om att omplacera de cirka 5 500 minderåriga som befann sig i landet och uttryckte sin vilja att ta emot upp till 500 barn och ungdomar.” sade inrikesministeriet.