Det kalla vädret är orsaken till den ökade energiförbrukningen, säger chefen för energinäten i Portugal.

Den maximala dagliga elförbrukningen uppgick till 185,1 GWh onsdagen (13 januari), vilket överträffade den topp som noterades den 11 januari 2010.

Den högsta toppen i elförbrukningen var klockan 19:30 den 12:e och var 9,887 MW, vilket överträffade rekordrekordet på 9,403 MW 2010.

Den högsta förbrukningen av naturgas noterades den 5: e, 299,9 GWh, vilket överträffade den tidigare posten på 269,9 GWh den 5 december 2017.

Den femte, klockan 20.00, var den högsta toppförbrukningen någonsin, med 14 874 MW förbrukning, när den tidigare toppnivån var 13539 MW den 7 januari 2020.