” Folk kanske tror ”Jag är van vid bullret”, men våra hjärnor störs även utan att vakna upp av buller från planen”, hävdade Francisco Ferreira, som talade vid ett möte med den permanenta kommissionen för miljö och livskvalitet i Lissabon kommunfullmäktige (AML)

Presidenten för Zero hördes som en del av en petition som kom in i AML 2019 med titeln ”Portela Airport: vi vill bli informerade och höra om dess effekter”.

Ferreira noterade att mätningar som gjorts av Zero visade att buller överskred de fastställda gränsvärdena, och endast i de mätningar som gjordes i mars 2020, redan under pandemin Covid-19, överensstämde med de registrerade värdena.

Gränserna är 65 decibel under dagen och 55 decibel på natten, sade han. Mätningarna som gjordes av Zero i juli 2019 visade dock att i Campo Grande-området överskreds dessa värden med 10 decibel, både under dagen och på natten.

” För oss är den mest brådskande åtgärden som kan genomföras utan problem, särskilt i tider av pandemi, att avsluta nattflygningar och respektera bullergränsen på natten mellan 11:00 och 07:00”, insisterade han.