” Vi är medvetna om den extremt allvarliga pandemiska situation som vi upplever just nu, kräver av oss allt större ansvar och solidaritet i kampen, vilket bidrar till att övervinna krisen med alla våra ansträngningar”, sade CEP i ett pressmeddelande.

Med hänsyn till regeringens riktlinjer för inneslutning, som börjar den 15 januari, påpekar CEP att liturgiska fester upprätthålls, nämligen eukaristin och begravningar (begravnings- och begravningsceremonier), i enlighet med riktlinjerna från den portugisiska biskopen Konferens den 8 maj 2020, utfärdad i samordning med generaldirektoratet för hälso- och sjukvård. Alla andra evenemang måste avbrytas eller skjutas upp.

” Andra evenemang, såsom dop, konfirmationer och äktenskap, bör avbrytas eller skjutas upp till ett mer lämpligt ögonblick, när den sanitära situationen tillåter”, sade CEP, och tillade att katekesen kommer att fortsätta personligen, där det är möjligt att observera de sanitära krav, annars kan det vara digitalt eller avbrytas.

Den portugisiska biskopskonferensen rekommenderar också att andra pastorala aktiviteter utförs digitalt eller skjuts upp.