Enligt ett uttalande från Energy Services Regulatory Authority (ERSE) definieras det att flaskan på 12,5 kg (kg) LPG (LPG) butan, typ T3 kommer att kosta högst 22,95 euro, medan flaskan på 13 kg kommer att ha ett maximalt värde på 23,87 Euro.

Propan LPG, även i T3, kommer att kosta högst 19,54 euro för 9 kg flaskan och 23,89 euro för 11 kg flaska.

För typ T5 kommer priset på gasol av propan inte att överstiga 68,25 euro för flaskan med 35 kg och 87,75 euro för flaskan med 45 kg.

De högsta priserna på dessa LPG-flaskor ”kan bara lägga till kostnader med leveranstjänsten, som gäller för situationer där flaskorna köps per telefon eller elektroniskt, görs tillgängliga på en annan plats än försäljningsstället”, och ”priset på leveranstjänsten bör endast följa de kostnader som marknadsföraren ådragit sig i samband med tillhandahållandet av denna tjänst.”

Maximipriserna för gasol beräknades av ERSE som en del av dess funktion att reglera LPG sektorn och fastställdes av regeringen, i kraft under januari 2021 på hela kontinentalsområdet, i samband med den inneslutning som orsakades av undantagstillståndet på grund av pandemin i Covid-19.

Den nationella energisektormyndigheten (ENSE), myndigheten för livsmedels- och ekonomisk säkerhet (ASAE), säkerhetsstyrkorna och säkerhetstjänsterna och den kommunala polisen samt andra enheter med behörighet på detta område kommer att ansvara för övervakningen på plats.