En undersökning utförd av ett vetenskapligt team av UC-forskare drog slutsatsen att ”den fortsatta konsumtionen av blåbär, i dagliga doser på ca 240 gram, har en stark inverkan på levern, vilket ger viktiga ledtrådar för att styra” sin ”hälsosam och säker konsumtion”, säger UC.

Upptäckten, som redan publicerats i tidskriften Pharmaceutics, uppstod under en studie som syftar till att utvärdera de möjliga positiva effekterna av blåbärsjuice i samband med prediabetes. Med tanke på den berikade fytokemiska sammansättningen av blåbären, i en mängd bioaktiva föreningar som ”verkar kunna ge otaliga skyddande effekter under olika förhållanden, verkade det [för forskarna] mycket relevant att också uppfatta effekterna av konsumtionen av denna ”superfood” på lång sikt, i ett hälsosamt tillstånd”, förklarade studiens samordnare, Flávio Reis och Sofia Viana, från Institutet för klinisk och biomedicinsk forskning i Coimbra (ICBR), från Medicinska fakulteten, citerad av UC.

För detta utvärderade forskarna en uppsättning metaboliska parametrar, med betoning på levern, och särskilt på mitokondriella funktioner, hos vuxna råttor som lämnats in för 14 veckor till en regelbunden konsumtion av naturlig blåbärsjuice (motsvarande hos en man till ett och ett halvt glas juice per dag). Det observerades att i pre-diabetiska råttor ”det fanns ett skydd mot leversteatos (ackumulering av fett i levern) och en stor inverkan på mitokondrierna”, säger Sara Nunes, doktorand inom ramen för detta projekt.

När det gäller friska råttor, påpekar Sara Nunes, det konstaterades ”att konsumtionen av blåbärsjuice hade ingen inverkan på den metaboliska profilen och det fanns inga förändringar på tarmnivån. Men leverpåverkan var överraskande, särskilt i mitokondriell funktion, liknar en effekt av en hög kalori diet ”. Resultaten som observerats hos friska råttor tyder på att den fortsatta konsumtionen av blåbär tvingar en metabolisk omprogrammering, vars konsekvenser (fördelaktiga eller skadliga) förblir oklara.