Hälsovårdsministern har medgett att hela hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive National Health Service (SNS), den sociala och privata sektorn och structures, ligger nära en brytpunkt.

” Vi sätter alla medel som finns i landet för att arbeta, men det finns en gräns och vi är mycket nära gränsen. Och det portugisiska folket behöver veta det”, sade Marta Temido.