Uppgifterna släpptes av rådet för kaffeexportörer i Brasilien (Cecafé) och totalt fick det sydamerikanska landet för försäljning av grönt, lösligt, rostat och malet kaffe, 5,365 miljoner dollar (4,44 miljarder) förra året, 10,3% mer än 2019.

Enligt den balansräkning som lämnats av Cecafé motsvarar det belopp som Brasilien erhållit cirka 29 miljarder USD, vilket motsvarade en ökning med 4,1% av omställningen till reais och med vilket landet nådde en andel på 5,6% av exporten och 2,7% av landets totala export.

” På grund av covid-19 pandemin går vi igenom en utmanande period, men samtidigt hade vi en av de största skördarna och stängde året med en export på 44,5 miljoner påsar, vilket slår ett historiskt rekord”, sade ordföranden för Cecafé, Nelson Carvalhaes, på en presskonferens.

Förenta staterna är fortfarande den främsta destinationen, med 8,1 miljoner påsar exporterade, vilket motsvarar 18,3% av exporten. Sedan kom Tyskland, med 7,6 miljoner (17,1%), Belgien, med 3,7 miljoner (8,4%), Italien, med tre miljoner påsar (6,8%) och Japan, med 2,4 miljoner påsar (5,4%). Brasilien har mer än 2,2 miljoner hektar odlat med kaffe, och av de mer än 264 000 producenterna är 72% småbrukare.