Manuel Salavessa granskade det Covid-19-vaccin som utvecklats av Johnson & Johnson och berättade för Lusa-myndigheten att de 45 000 frivilliga fas III-försökspersonerna har vaccinerats sedan den 17 december.

” Vi hoppas få de första fas III-resultaten senare i januari så att vi, om de är positiva, som vi hoppas, därefter kommer att lämna in vår ansökan till EMA [Europeiska läkemedelsmyndigheten],” säger Johnson & Johnson i ett skriftligt uttalande till Lusa.

Efter godkännandet sade han att ”åtagandet med myndigheterna, särskilt de portugisiska myndigheterna, är att de första doserna kan finnas tillgängliga under andra kvartalet 2021".

I avtalet med Europeiska kommissionen föreskrivs 200 miljoner doser i år med möjlighet till ytterligare 200 miljoner doser.

För Portugal, säger Manuel Salavessa, är åtagandet 4,5 miljoner doser för 2021, varav 1,25 miljoner under andra kvartalet 2021.

” Med tanke på att det kommer att vara ett engångsvaccin anser vi att det kommer att ge ett mycket betydande bidrag när det gäller den portugisiska befolkningen och till kampen mot pandemin”, betonade han.