Avgående Presidenten i USA, Donald Trump, har meddelat återupptagandet av luftrummet för Europeiska unionen, Storbritannien och Brasilien från januari 26, enligt en verkställande order.

I syfte att återuppta gränserna upphäver Trump förbudet mot inresa till landet som tillämpades 2020, i samband med pandemin i covid-19. Det datum som valts av den republikanska presidenten sammanfaller med kravet på ett negativt covid-19 test för alla internationella flygpassagerare, inklusive amerikanska medborgare, på väg till Förenta staterna, som meddelats av Centre for Disease Control (CDC).