João Costa utbildningsminister jämförde utbildningssituationen med resultaten från andra världskriget och kom ihåg att detta är en av demokratins pelare.

Enligt sekreteraren ”Det är inte bara att de inte har en dator, eller Internet, det är inte att ha ett utrymme ensam hemma, ha en bullrig kontext, ibland våldsam, har ingen att följa med dem, som måste få dem ur sängen för att slå på datorn, har ingen att lösa dessa frågor”.

För regeringen är det nödvändigt att se skolan ”inte bara som ett utrymme för lärande utan som ett utrymme för socialt skydd”, där ”situationer av missbruk ofta identifieras av studentens attityd”.

Med hänvisning till Portugisiska Society of Pediatrics, påminde João Costaom att vissa barn hade ”djupa regressioner när det gäller utveckling” under våren.

Och han varnade för att ”det finns barn som inte äter när skolan är stängd”, upprepade tidigare inlägg i debatten av suppleanten i den lagstiftande församlingen på Madeira och representant för Ana Gomes kandidatur i den autonoma regionen Elisa Seixas.