Inês Ramires med biträdande statssekreterare för hälsa och hälsa, António Lacerda Sales, vid gymnasiet Santa Maria do Olival i Tomar (distriktet Santarém), i början av testning av studenter, lärare och anställda för det nya coronaviruset på gymnasiet utbildning och som kommer att äga rum ”kontinuerligt och konsekvent” i hela landet, med början med de högsta riskkommunerna.

Inês Ramires frågade om påtryckningarna, särskilt från föräldrar och borgmästare, för stängningen av skolorna, och sade att startandet av snabba antigentester i dag syftar till att ”ge skolorna fler instrument för att förbli säkra platser”. ”Vi fattade beslutet förra veckan att hålla skolorna öppna, baserat på vetenskapliga bevis och på hur den första perioden gick, vilket visade att systemet fungerade”, säkerställa ”mestadels ansikte mot ansikte” och upprätthålla distansutbildning ”precis som en resurs”, sa han. Statssekreteraren betonade att förstå ”rädslan” med tanke på utvecklingen av antalet covid-19 fall, sa att regeringen kommer att göra en bedömning hela tiden och vidta nödvändiga åtgärder. ” Idag visar vi här början på tester i skolor som syftar till att ge skolor fler verktyg för att göra dem säkra platser”, sa hon.

Inês Ramires betonade att de tester som genomfördes under skolårets första period ”avslöjade minimala incidenser i skolmiljön” och att systemet har fungerat.