” Vi förhandlar om 70 nya marknader för 340 produkter som skall exporteras inom olika områden”, sade Maria do Céu Antunes, som svarade parlamentsledamöterna vid en parlamentarisk utfrågning i utskottet för jordbruk och fiske.

Sade också att en arbetsgrupp hade inrättats tillsammans med Secretary of State for Internationalisation och med sektorn för att övervaka affärsmöjligheter.

Som hon förklarade var syftet att ”inte förlora resurser för att investera i marknader som inte är i linje med vad vi kan producera.

Hittills har 64 marknader öppnats för export av 264 produkter, varav 11 öppnades under pandemin i Covid-19.