Uppskjutandet sker mitt i den fortsatta osäkerheten kring storskaliga sammankomster som äger rum både i Irland och över hela världen. Med över 40 000 deltagare som förväntas från många olika länder, känns det att en smidig och säker drift av evenemanget bättre skulle underlättas år 2022.

Turneringen som slutsålts före den första schemaläggningen och alla kepsar som köpts hittills kommer att vara giltiga för 2022-turneringen, liksom alla parkeringar på plats och Park & Ride-kort. Åskådare som vill få tillbaka sina biljett rekommenderas att besöka www.jpmcmanusproam.com.

— Vi prioriterar hela tiden folkhälsan och är medvetna om att frågetecken kvarstår om händelser som äger rum under en stor del av året. Åskådare gör Pro-Am väldigt speciell och vi känner genom att flytta den till 2022, och fatta beslutet tidigt, ger oss den bästa chansen att leverera en världsklass turnering nästa år. Vi vill uppriktigt tacka våra spelare, volontärer, innehavare av biljetter och European Tour för deras fortsatta tålamod och fulla stöd för evenemanget.

Europeisk turné