” Den äldre befolkningen hindrades från att delta i daghem och många isolerades i sina hem för att skydda sig från en eventuell smitta, och detta initiativ kommer att bidra till att mildra de psykologiska effekterna av isolering”, säger Cristina Barrela, chef för Alcácer do Sal kommunens bibliotek.

Det offentliga läsprojektet, avbrutet i början av Covid-19 pandemin, visas nu som ”en vänlig röst”, som via telefon kommer att nå hem för de äldre ”med traditionella berättelser för att uppdatera minnena” av den äldre befolkningen.

” Vi har valt ut verk, från traditionella berättelser, som kan föra tillbaka fler minnen och liva upp minnena relaterade till ungdomar och barndom hos äldre, i en kort konversation som inte tar mer än 15 minuter”, tillade hon.
Initiativet riktar sig till alla äldre, institutionaliserade eller hemma, som anmäler sig till Alcácer do Sals kommunala bibliotek via telefon eller e-post, och berättelserna kommer att läsas på tisdagar och torsdagar mellan kl. 10.00 och 12.00 av en person från animationsteamet.

” Genom telefonen kommer vi att försöka överföra känslor och tillgivenhet” i varje berättelse, tillade Cristina Barrela, säger att initiativet har ”viss vidhäftning” från äldre.

Enligt Alcácer do Sal stadshus måste namn, telefonnummer och ålder för den person som vill höra berättelsen anges, liksom önskad dag och tid.