Hela sjöfartssamhället rekommenderas att anta ett tillstånd av permanent försiktighet till sjöss och i kustområden och att ”fördubbla sin vård både i förberedelserna för en resa till sjöss, när de är till sjöss eller i kustområden”, sade National Maritime Authority (AMN) i ett uttalande.

Noten erinrade också om att för den allmänna befolkningen finns det en allmän skyldighet att stanna hemma och betonade att ”människor borde stanna hemma, säkra och inte utsätta sig för risker”.

” Havsoroligheterna kommer att karakteriseras av vågor från nordväst, med en betydande höjd på upp till sex meter och en maximal höjd på tio meter, med en genomsnittlig period på mellan tio och 12 sekunder”, sade AMN.

” Vinden kan registrera en genomsnittlig intensitet på mer än 70 km/timme och vindbyar på mer än 100 km/timme från nordväst”, tillade han.