Totalt vaccinerades 2 850 kor, som var två år eller äldre, och 30 100 får och getter, lagligen registrerade i kommunen Bragança, i enlighet med det protokoll som undertecknades i maj 2020, med Sanitary Defense Group — Bragança Castle Breeders Association, som syftade till att utveckla (i slutet av december 2020) åtgärder för medicinsk och sanitär kontroll av vissa sjukdomar.

Genom detta protokoll avsåg kommunen Bragança att stödja uppfödare och producenter i kommunen och bära de obligatoriska kostnaderna för djurhälsan, vilket minskar dess negativa inverkan på gårdarnas lönsamhet och minskar förlusterna i samband med försäljningsförluster av kött och produkter avrinning, på grund av den pandemi som orsakas av det nya coronaviruset.

Enligt noten har många program tagits fram för eliminering och övervakning av djursjukdomar och bekämpningsåtgärder för förebyggande av sjukdomar som ingår i det nationella djurhälsoprogrammet (PNSA), nämligen kor, får och getter.

Investeringen från kommunen motsvarar totalt 70 000 euro.