De viktigaste åtgärder som premiärministern tillkännagav följer:

Stängning av skolor

Alla skolor på alla utbildningsnivåer är stängda i 15 dagar från och med fredag. De 15 dagarna kommer att kompenseras senare.

Föräldrar till barn under 12 år kommer att ha rätt till motiverad frånvaro från arbetet och ett stöd som liknar det som gällde i mars förra året under den första nedstängningen.

Utbildning för barn med särskilda utbildningsbehov avbryts inte.

Fosterskolor för barn under 12 år vars föräldrar arbetar i viktiga tjänster är fortfarande i drift.

Livsmedelsstöd fortsätter att ges till barn som gynnas av sociala åtgärder i skolan.

Provisioner för skydd av barn och ungdomar i riskzonen fortsätter att fungera.

Stängning av daghem och ATL

Daghem och fritidsverkstäder är stängda från fredag och under två veckor.

Universiteten kan justera utvärderingskalender

I samband med universitetets självständighet bör universiteten vidta lämpliga åtgärder, med beaktande av att vissa inrättningar håller på att utvärderas, och de kan justera denna tidsplan för utvärderingar.

Avslutande av domstolar

Domstolarna i första instans stänger under två veckor, med undantag för brådskande förfaranden.

Stängning av Lojas do Cidadão

Medborgarnas butiker är stängda från och med fredag och andra offentliga tjänster är endast tillgängliga efter överenskommelse.