Den 31 december inträffade 6 906 dödsfall till följd av covid-19, eller 56 procent av den överskjutande dödligheten 2020 jämfört med genomsnittet för 2015—2019.

Enligt preliminära uppgifter från INE, under de första två månaderna av förra året var dödligheten lägre än referensperioden för de föregående fem åren, men efter det att de första fallen av smitta av det nya coronaviruset diagnostiserades, ökade den överskjutande dödligheten varje månad.

Från mars till slutet av 2020 inträffade 101 669 dödsfall i Portugal, 13 495 fler än genomsnittet för samma period mätt mellan 2015 och 2019.

En femtedel av dödsfallen under den första veckan 2021 tillskrevs covid-19, INE anger, som registrerade 3 634 dödsfall totalt, 830 mer än genomsnittet för samma period mellan 2015 och 2019.